CHPSiyasetSiyasi Partiler

CHP Sendikalı Tüm Kamu Emekçileri İçin İkramiye Teklifini Meclise Sundu

Gamze Taşcıer: “AKP İçin Samimiyet Testi Burada”

Cumhuriyet Halk Partisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Anayasa Mahkemesi’nin kamu emekçilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanması için yüzde iki barajını aşan sendikalara üye olma zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenlemeyi iptal etmesi sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin bir açıklama daha yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sözlerine yanıt veren Taşcıer, CHP olarak tüm sendikalı kamu emekçilerinin eşit şekilde ikramiye alabilmesiyle ilgili kanun tekliflerini bugün Meclis Başkanlığı’na sunduklarını belirterek, “Çalışma Bakanı’nın bugüne dek mağdur ettiği kamu emekçilerinden partisi adına özür dilemesi gerekirken, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışarak CHP’yi suçladığını görüyoruz. Kendisine de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki, Çalışma Bakanlığı Memur-Sen’i memnun etme ve büyütme makamı değildir. O makam çalışan tüm emekçilere eşit mesafede durmanın ve hepsinin hakkını savunmanın makamıdır.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer’in açıklaması şu şekilde;

“Anayasa Mahkemesi verdiği kararla birlikte, kamu emekçileri arasında ayrım yapılmasına ve çalışanları ‘bazı’ sendikalara yönlendirme girişimine dur dedi. Memur-Sen’in sadece %2 barajını aşan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi ısrarı bu sorunun ana kaynağıdır. CHP’nin başvurusu ve AYM’nin kararı kamu emekçilerinin ikramiye almasının engellenmesi değil, yalnızca bazılarının alması uygulamasının hukuka, eşitliğe, sendika seçme özgürlüğüne ve Anayasa’ya aykırı olduğunun tespitidir. Kamu çalışanlarının ikramiye alması önünde bir engel olmadığı gibi, bu karar, tüm sendikalı kamu çalışanlarının ikramiye alabilmesinin de önünü açmıştır.”

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yandaş sendika yönetiminin peşine takılıp konuyla ilgili milleti kandırmaya çabalıyor. Sayın Işıkhan da çok iyi biliyor ki, yaptıkları Anayasa’ya açıkça aykırıydı ve iptal edileceği gün gibi belliydi. Çünkü bu girişimlerine dair yargının verdiği ilk karar bu değildi. 6. Dönem Toplu Sözleşme’de seleflerinden olan Çalışma Bakanı, Memur-Sen ile kapalı kapılar ardında benzer düzenlemeyi yüzde 1 baraj olarak kurgulamıştı. Toplu sözleşme sürecinde diğer sendikalar bu haksızlığa karşı çıkmış, başvuru sonrası da Danıştay ilgili düzenlemeyi iptal etmişti. Gerekçe, sendikalar arasında ayrıma yol açılmasının açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturacağını, eşitsizlik yaratıp çalışma barışını bozacağıydı. İktidar partisi bundan ders almak yerine, bu kararın arkasından dolaşarak yüzde 2 barajıyla karşımıza çıkmıştı. O gün de uyardık, yapılan Anayasa’ya ve Türkiye’nin taraf olduğu ILO sözleşmelerine aykırıdır dedik, ama dinlemediler. Nihayetinde AYM’nin beklenen hukuka uygun kararı açıklandı. Çalışma Bakanı’nın bugüne dek mağdur ettiği kamu emekçilerinden partisi adına özür dilemesi gerekirken, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışarak CHP’yi suçladığını görüyoruz. Kendisine de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki, Çalışma Bakanlığı Memur-Sen’i memnun etme ve büyütme makamı değildir. O makam çalışan tüm emekçilere eşit mesafede durmanın ve hepsinin hakkını savunmanın makamıdır. Bu kararda suçlanacak birileri varsa, hukuk kararlarına ve uyarılara rağmen yalnızca kendilerine fayda sağlamaya çalışan Memur-Sen yönetimi ve ülkeyi yönetenlerdir. Ama Sayın Işıkhan samimiyse de çözüm önümüzde durmaktadır.”

“CHP olarak konu ilk gündeme geldiğinden beri aynı noktadayız; ikramiye tüm sendikalı kamu emekçilerine eşit şekilde verilmeli. İktidar, sarı sendikacılık yapan Memur-Sen büyüsün diye çalışanlar arasında ayrımcılık yapmaktan vazgeçmeli. Yüzde 1 barajı denendi olmadı, yüzde 2 barajı denendi olmadı. Şimdi de önümüze yüzde 3 barajıyla gelmesinler. CHP bu konuda son derece samimi; Meclis’in hemen toplanmasını ve tüm sendikalı kamu emekçilerinin eşit ikramiye almasını sağlamayı öneriyoruz. Bununla ilgili olarak da kanun teklifimizi Meclis Başkanlığına sunmuş bulunuyoruz. AKP için samimiyet testi işte burada. Eğer hukuktan yana tavır almaya karar vereceklerse ve amaçları bir sendikayı büyütmek değil de kamu personelinin hakkını almasıysa, kanun teklifimiz tüm sendikalı kamu emekçilerinin eşit bir şekilde, baraj ayrımı olmaksızın ikramiye alabilmesini düzenlemekte. Tüm kamu çalışanları bilsin ki, sorunun kaynağı belli, çözümü basit, kimin çözümden yana olduğu da net olarak ortada.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’in TBMM Başkanlığına sunduğu 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ecz. Gamze TAŞCIER

Ankara Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Anayasa Mahkemesi 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, kamu emekçilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olması şartını içeren düzenlemeyi iptal etmiştir. Söz konusu iptal kararının gerekçesi 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu emekçileri arasında ayrım yapılmış, yalnızca bazı sendikaların üyelerine bir hak tanınarak, yüz binlerce kamu çalışanı mağdur edilmiştir. Anayasa Mahkemesi de bu apaçık ayrımcılığa dur demiş, uygulamanın yüzde 2 barajını aşan sendikalara yönlendirmeye sebebiyet verebileceğini ve bunun zorlayıcı bir unsur barındırdığını ifade ederek, “(…) düzenlemenin yeni sendikaların kurulabilmesini ve çalışanların dilediği sendikayı seçebilmesini fiilen engelleyici nitelik taşıdığı açıktır. Bu itibarla anayasal yönden objektif ve makul bir temele dayanmayan kuralın sendika hakkı bağlamında eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” açıklamasıyla ilgili fıkraları iptal etmiştir.

Dolayısıyla kamu emekçilerinin sendika seçme özgürlüğünü zedelemeyen, belli sendikalara yönlendirme amacı taşımayan, yüzde 2 barajı ayrımcılığına uğramadan toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanılacağı bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu kanun teklifi ile, hakkaniyet, adalet ve eşitlik ilkeleri bağlamında tüm sendikalı kamu emekçilerinin ayrımsız faydalanacağı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Sendika üyesi olan tüm kamu çalışanlarının ayrımsız olarak toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yapılacak olan toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacağı ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 – 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 4. Maddesi’nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine aylık veya ücretleriyle birlikte aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.”

MADDE 2 – 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 4. Maddesi’nin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu madde uyarınca yapılan ödemeler,” ibaresi, “Bu madde uyarınca yapılan toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu