DEMSiyasetSiyasi Partiler

DEM Partisinden 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesine dair kanun teklifi

Kadın Meclisi Sözcümüz Halide Türkoğlu, 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi

DEM Partisinden konu ile ilgili yapılan basın açıklaması:

Kadın Meclisi Sözcümüz Halide Türkoğlu, 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

GENEL GEREKÇE

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınlar erkek egemen kapitalist sisteme, kadına yönelik şiddet ve katliamlara, emek sömürüsüne karşı eşit, adil ve özgür bir yaşam için mücadelesini sürdürdüğü ve kadınların temel haklarını haykırdığı günün adıdır.

Kadınlar her yıl olduğu gibi bu yılda hakları, kazanımları ve talepleri için “Her DEM Direniş Her DEM Özgürlük” diyerek erkek egemenliğine karşı seslerini yükseltiyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebi ile 1857 yılında başlattıkları grevde çıkan yangında 129 kadın işçinin ölmesinin ardından on yıla yakın süren ve on binlerce kişinin katıldığı bu grevler neticesinde kadın işçilerin talepleri kabul edilmiştir. 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’da yapılan 2. Enternasyonal Sosyalist Kadınlar Kongresi’nde, Clara Zetkin’in her önerisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kararlaştırılmıştır. Kadınlar Günü, 1960’ların sonunda da ABD’de kutlanmaya başlanmıştır. 1975 yılında Dünya Kadınlar Yılı’nı ilan eden Birleşmiş Milletler Örgütü, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın tüm kadınlar için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır. Bugün, dünyada aralarında Çin, Kamboçya, Angola, Rusya, Uganda’nın da bulunduğu 40 ülkede, 8 Mart genel resmî tatil günü olarak ilan edilmiş durumdadır.

Türkiye’de ise kadınlar, 8 Mart’ları yaklaşık yüz yılı aşkın bir süredir kutlamaktadır. 2000’li yıllardan bugüne kadınlar ülkenin dört bir tarafında eşit, özgür ve adil bir yaşam diyerek 8 Mart’ı kutlamaya devam etmiştir. Tüm dünya tarafından kabul edilen 8 Mart Türkiye’de zaman zaman yasaklansa da kadınlar bu yasaklamaları kabul etmeyerek 8 Mart’ı kutlamaktan vazgeçmeyeceklerini göstermişlerdir.

Türkiye’de kadınlar erkek şiddeti başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıyadır. Yılın ilk iki ayında 67 kadın, bir günde 8 kadın cinayeti işlenmiştir. Bununla birlikte şüpheli şekilde yaşamını yitiren kadın sayısı her geçen gün artmaktadır. Kadınlar, erkekler tarafından işlenen bu cinayetlerin temelinde yeterli önleyici ve koruyucu tedbirlerin olmadığını, cezasızlık politikalarının kadın cinayetlerini meşrulaştırdığını belirterek bunun karşısında mücadelelerini büyütme kararlı olduklarını her 8 Mart’ta ortaya koymaktadır.  

2024 yılının 8 Mart’ı da bu inanç ve kararlılıkla kutlanacaktır. Kadınlar ve LGBT+lar ülkede yaşanan cinsiyetçiliğe, ayrımcılığa, kadın cinayetlerine, emek sömürüsüne, işsizliğe, şiddete ve yoksulluğa karşı seslerini ve isyanlarını birleştirecek “haklarımızdan ve kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyerek 8 Mart alanlarında taleplerini haykıracaklar.

Hak ve eşitlik mücadelesinde yaşamlarını kaybeden kadınlara adanmış 8 Mart günü; her türlü ayrımcılığa karşı farklılıklarıyla bir arada olan tüm kadınlara yönelik uygulanan sömürü ve baskıya karşı mücadelenin simgesi olarak kabul gördüğünden; teklif ile Türkiye’de kadın örgütlerinin ve kadınların yıllardır talebi olan 8 Mart’ın TBMM tarafından ‘Dünya Kadınlar Günü’ adıyla tatil olarak ilan edilmesi kadınlar için büyük önem taşımaktadır. Kadınların yıllardır süren mücadelelerinin sonucu temel bir hak anlamına gelecek bu karar, Türkiyeli tüm kadınlar için çok önemli bir kazanım olacaktır. 

                                                  MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile 8 Mart gününün Dünya Kadınlar Günü tatili olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasında “ve 1 Mayıs günü” ibaresindeki ve bağlacı kaldırılarak “1 Mayıs günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 8 Mart günü” ibaresi eklenmiş, birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (D) bendinde yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibaresindeki ve bağlacı kaldırılarak “1 Mayıs günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 8 Mart günü” ibaresi eklenmiştir. 

“C) (Değişik: 22/4/2009 – 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatilidir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanlığı yürütür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu